Kribidž

Pravila igre

Kribidž je Anglo-saksonska i Kanadska igra koja se igra sa špilom od 52 karte, koja meša strategiju i sreću u dve različite faze. Klasični Kribidž se igra sa 2 igrača, ali se takođe može igrati sa 4 igrača u timovima po dvoje (timski Kribidž). Igraonica takođe dozvoljava igre sa 3, 4, 5 ili 6 igrača, u timovima ili bez timova. Pravila opisana ispod vezana su za igru sa 2 igrača; sitne izmene koje su potrebne u igrama sa više igrača opisane su nakon toga.

Pobednik igre je prvi igrač koji dostigne određeni broj poena, podrazumevano 121 poena. Igre do 61, 91 ili 241 poena su takođe česte za kratke ili duže igre.

Obično, Kribidž se igra na tabli sa 121 rupa, što dozvoljava da se u njih ubace male figurice. Ovo dozvoljava igračima da označe svoj rezultat. Na taj način, prvi igrač koji popuni tablu, tako što će osvojiti svoj sto dvadeset prvi poen, pobeđuje i odmah zaustavlja igru bez čekanja na kraj runde.

Deljenje

Delitelj deli 6 karata svakom igraču jednu po jednu, a nakon toga svi odbacuju dve karte od 6 podeljenih. 4 karte odbačene od strane oba igrača čine talon koji se zove Krib. On ostaje skriven sve do druge faze igre, u kojoj će poeni u njemu biti dodeljeni delitelju.

Uz podeljene karte, dodatna karta se takođe prikazuje nakon što se napravi Krib. Ova karta je zajednička svim igračima i može se koristiti za pravljenje kombinacija u drugoj fazi igre. Ako je ova početna karta žandar, delitelj odmah dobija 2 dodatna poena.

Nije uopšte retko da delitelj stavlja interesantne karte u Krib, budući da zna da će pripasti njemu, dok će drugi igrač probati što je bolje moguće da odbaci karte koje nisu interesantne.

Faza igranja

Prva faza igre će vas možda podsetiti na devedeset devet. Kada je na potezu, svaki igrač igra kartu po izboru, i svaka karta koja se stavi na sto povećava ukupan zbir poena. Na primer, ako Alisa igra žandara, a Bob nastavi sedmicom, ukupan zbir će biti 17. Zatim, ako Alisa nastavi osmicom, zbir postaje 25, i tako dalje.

Kada ste na redu, ako ne možete da odigrate kartu a da zbir ne pređe 31, vaš potez se preskače. Ako niko više ne može da igra, igrač koji je odigrao poslednju kartu dobija poen, ukupan zbir se vraća na nulu, i igrač koji sledeći igra ponovo počinje rundu dok se ponovo ne dođe do 31. Ova faza se završava kada svi odigraju svoje karte.

Ako, kada odigrate kartu, učinite da zbir postane tačno 31, dobijate 2 poena umesto jednog. Nije retko da dva puta igrate za redom, ili da još imate karte za igranje kada je protivnik odigrao sve.

U toku ove prve faze igre, možete takođe da dobijete poene na različite načine u zavisnosti od karata koje odigrate :

Karte od dvojke do desetke imaju svoje brojčane vrednosti, sve karte lica vrede 10, a kečevi 1 (ne 11).

Faza bodovanja

U drugoj fazi igre, svi igrači ponovo uzimaju svoje karte i pokušavaju da naprave najbolje moguće kombinacije kako bi dobili više poena. Delitelj dobija krib i on se računa isto kao i sve ostale ruke. Vidljiva karta koja se izvuče na početku igre je zajednička svima, i može se koristiti kao deo kombinacija karata u rukama igrača ili u kribu.

Sledeće kombinacije daju poene:

Glavna karakteristika bodovanja Kribidža, što i čini igru interesantnom, jeste to da karta može biti deo više različitih kombinacija bez ograničenja. Na primer, ruka 4 tref, 5 pik, 6 karo, žandar herc uz zajedničku kartu 4 herc ukupno daje 15 poena:

Budući da je bodovanje jedan od glavnih i najzanimljivijih delova Kribidža, ne radi se automatski u Igraonici. Morate sami da računate vaše poene!

Veoma važno pravilo Kribidža kaže da se svi poeni koje zaboravite ili nepostojeći poeni, daju vašem protivniku! Dakle, ako, u prethodnom primeru, propustite dva načina 4+5+6=15 za 4 poena, i kažete da je vaša ruka imala vrednost od 11 umesto 15 poena, 4 poena koja zaboravite idu vašem protivniku. Budite veoma pažljivi kada računate, kako ne biste vašem protivniku ponudili lake poene.

Najbolja moguća ruka u Kribidžu je 5, 5, 5, žandar, uz zajedničku kartu peticu iste boje kao i žandar, za ukupan zbir od 29 poena. Računamo je ovako:

Usput, ne postoji ruka koja vredi 19 poena. Neki iskusni igrači vole da se šale na ovaj način, tako što će reći 19 kada imaju ruke koje zapravo nemaju poene.

Kribidž za 3, 4, 5 ili 6 igrača, i Kribidž u timovima

Igra sa 3, 4, 5 ili 6 igrača se u globalu igra na isti način kao i igra sa 2 igrača, osim sitnijih razlika do kojih dolazi u glavnom u deljenju:

Nema posebnih pravila za igranje u timovima, osim toga da se, naravno, poeni sabiraju, i kao i u svim kartaškim igrama koje se igraju u timovima, partneri ne treba da pričaju na bilo koji način o kartama koje imaju u rukama. Igrači su raspoređeni za stolom tako da je svaki tim vlasnik Kriba jedan posle drugog.

Kribidž sa vremenskim ograničenjem

Moguće je da odredite maksimalno ograničenje vremena koje igrač ima da izračuna svoje poene. Ovo ograničenje može biti od 15 do 90 sekundi. Ako vreme istekne pre nego što ste odredili rezultat vaše ruke, onda se polovina vaših poena zaokružuje i daje vašim protivnicima.

Ova opcija se ne preporučuje početnicima. Daje adrenalin i dodatni pritisak u igri, ali povećava rizik pravljenja grešaka pod uticajem stresa. Bolje je prvo naučiti kako se broji ispravno, nego kako se broji brzo.

Opis prečica na tastaturi