Texas holdem Poker

Pravila igre

Krajnji cilj igre je da osvojite najviše novca, koji se često prikazuje žetonima. Ako nemate više novca, onda je igra gotova za vas.

U svakoj rundi, svaki igrač ima priliku da osvoji ulog, koji se češće zove kasa. Da biste osvojili ulog, morate ili da naterate sve druge igrače da predaju rundu, ili da imate najbolju kombinaciju nakon četiri podrunde ulaganja.

Početak runde

Na početku runde, delitelj deli dve karte svakom igraču. Nakon toga igrač pored delitelja plaća manji ulog za učestvovanje u igri small blind, a sledeći igrač plaća big blind koji je tačno dvostruko veći od small blinda. Ovo su ulozi koji su obavezni kako bi igrač mogao da uđe u igru. Zatim, igrač pored igrača koji je platio big blind igra prvi u sledećoj podrundi.
U sledeće tri podrunde, igrač odmah nakon delitelja igra prvi.

Podrunda ulaganja

Kada ste vi na potezu, imate tri opcije:

Kada svi igrači osim onih koji su predali rundu plate isti broj žetona u kasu, podrunda ulaganja se završava.

Možete takođe da blefirate. Blefiranje znači da terate druge igrače da veruju da vi imate dobre karte, ali zapravo vi znate da to nije tačno. Na primer, možete značajno da povećate ulog.
Značajno povećavanje uloga može da obeshrabri druge igrače, što će ih naterati da odustanu, pa ćete vi osvojiti kasu ako ste poslednji igrač koji nije odustao.
Možete takođe da radite suprotno, da ne podižete ulog već jednostavno pratite kada imate dobre karte, kako bi drugi igrači pratili do kraja runde, i nakon toga dobijete još više žetona.

Psihologija blefiranja je vrlo bitan aspekt igre, što je čini mnogo zanimljivijom od jednostavne igre na sreću. Igrač može da pobedi sa veoma lošim kartama a izgubi sa veoma dobrim. Ponekad se kaže da Poker eksperti ne moraju čak ni da pogledaju svoje karte kako bi pobedili.
Za igrača koji ulaže sve svoje tokene kažemo da je all in. Ovo je riskantan potez, zato što ako izgubi, nema više žetona i zbog toga ispada iz igre.

Prva podrunda ulaganja: preflop

Prva podrunda ulaganja se zove preflop. Gledanjem samo dve karte u ruci, podrunda ulaganja počinje kako je opisano iznad. Ulog po igraču je u tom trenutku jednak big blindu a prvi igrač koji ulaže je igrač pored igrača koji je platio big blind.

Kada se ova podrunda ulaganja završi, druga, flop, počinje.

Druga podrunda ulaganja: flop

Nakon što druga podrunda ulaganja počne, delitelj stavlja tri karte na sto. Ove karte su zajedničke svim igračima i mogu se koristiti za pravljenje prve kombinacije.
Gledanjem u dve karte u vašoj ruci kao i u tri karte na stolu, druga podrunda ulaganja počinje kao što je opisano iznad. Igrač odmah pored delitelja počinje prvi.
Nakon što se završi druga podrunda ulaganja, počinje treća.

Treća podrunda ulaganja

Nakon što počne treća podrunda ulaganja, četvrta karta se stavlja na sto. Sada možete da pravite kombinacije sa 5 od 6 karata koje imate na raspolaganju. Najbolje kombinacije uvek imaju 5 karata, nema kombinacije sa 6 karata. Morate da izaberete koje karte želite da zadržite u vašoj kombinaciji a koje želite da odbacite.
Na kraju treće podrunde ulaganja, počinje četvrta koja je pritom poslednja.

Četvrta i poslednja podrunda ulaganja

Pre početka poslednje podrunde ulaganja, peta i poslednja karta se stavlja na sto. Sada možete da pravite kombinacije sa 5 od 7 dostupnih karata. Zapravo, možete i da ne koristite vaše sopstvene karte i zavisite samo od javnih karata, ali to je često potpuno beskorisno.
Na kraju ove poslednje podrunde ulaganja, ako su u igri bar dva igrača koja nisu odustala, vreme je da pokažu svoje karte i kombinaciju koju su napravili.

Prikazivanje karata

Nakon četiri podrunde ulaganja, vreme je da pokažete vaše karte kao i kombinaciju koju ste napravili. Igrač koji ima najjaču kombinaciju osvaja kasu (osim u posebnim slučajevima).
U igraonici, ne morate da kažete koje karte ste koristili za pravljenje vaše kombinacije. Najbolja moguća će automatski biti izabrana za Vas.
Različite kombinacije koje mogu da se naprave kao i njihove vrednosti su opisane ispod.
Ako dva ili više igrača imaju istu kombinaciju, onda kasa mora da se podeli.

Kombinacije karata

Sledi lista svih Poker kombinacija, od najslabije ka najjačoj.
Jača kombinacija uvek pobeđuje slabiju (na primer, tri dvojke uvek pobeđuju dva para kečeva i kraljeva).
Kada dva igrača imaju istu kombinaciju, najjača karta u kombinaciji pobeđuje, a nju prate druga i treća u slučajevima kada su jednake.
Obično, boje (herc, pik, karo, tref) nisu izuzetno važne. Ako igrač ne može da napravi nijednu kombinaciju, onda se najjače dve njegove karte računaju.

Par

Par je najjednostavnija ali i najslabija kombinacija. To su dve karte iste vrednosti, plus bilo koje druge tri karte. Primer: Žandar herc i žandar tref formira par žandara.

Dva para

Dva para su dve grupe karata iste vrednosti, plus bilo koja druga karta. Na primer, dva kečeva i dve desetke.

Tri iste

Tri iste je kombinacija tri identične karte, plus dve bilo koje druge karte. Na primer, tri dame formira kombinaciju tri iste dame.

Kenta

Kenta je set 5 karata u nizu. Na primer, 8, 9, 10, žandar i dama formiraju kentu koja počinje damom.

Boja

Boja se sastoji od 5 karata iste boje. Boja ovde znači herc, pik, karo ili tref, ne crvena ili crna. Ovo je jedina kombinacija gde je boja važna.

Ful haus

Ful haus je kombinacija tri iste i para, što znači tri identične karte plus dve druge identične karte. Na primer, tri osmice i dve šestice formiraju ful haus na osmici i šestici.

Četiri iste ili poker

Četiri iste, ponekad poznatiji kao Poker, jeste skup četiri identične karte plus bilo koje druge karte. Na primer, četiri kečeva formiraju četiri iste ili Poker kečeva.

Kenta boje

Kenta boje je kombinacija kente i boje. Drugim rečima, to su 5 karte iste boje i sa vrednostima u nizu.
Kenta boje kec, kralj, dama, žandar, 10 zove se kraljevska kenta boje, zato što je to ultimativna nepobediva kombinacija igre.

Posebni slučajevi u kombinacijama

Posebni slučajevi u osvajanju uloga

Ako dva ili više igrača imaju potpuno istu kombinaciju, oni dele kasu.

Postoje takođe posebna pravila u podeli uloga kada je igrač uložio sve.
Ako pobedi, može da dobije od drugih igrača samo onoliko žetona koliko je uložio.

Opis prečica