Jamb

Jamb je sigurno jedna od najpoznatijih igra sa kockicama. Igra se sa 5 kockica i cilj je da dobijete što više poena možete pravilnim popunjavanjem vaše tabele rezultata.

Pravila igre

Svaki igrač igra jedan posle drugog. Kada ste Vi na potezu, nakon što prvi put bacite vaših 5 kockica, možete da odlučite da ponovo bacite jednu, više ili sve kockice kako biste poboljšali vašu ruku. Kada ste zadovoljni, ili kada ste potrošili 3 bacanja koja su vam maksimalno dozvoljena, morate da izaberete red tabele u kojem ćete upisati vaše poene.

Poeni koje dobijate zavise od kombinacije koju ste uspeli da dobijete sa vašim kockicama, i od reda kojeg ste izabrali. Obično, dobijate 0 poena ako niste uspeli da napravite kombinaciju koja je neophodna za određeni red. Ponekad, morate da izaberete red koji vam daje nulu ako nemate drugog izbora, ili jednostavno zato što su neke kombinacije teške za dobijanje a vi želite da zaštitite neke druge redove. Ovo je posebno slučaj sa kategorijom Jamb. Svaki red se popunjava samo jednom, ne možete da se vratite na red koji je već popunjen. Igra dakle traje tačno 13 poteza, nakon kojih su 13 redova tabele popunjeni.

Tabela rezultata i kombinacije

Vaša tabela rezultata je sastavljena iz dva glavna dela :

Bonus od 35 poena se daje ako je rezultat u gornjem delu tabele (u grupama od 1 do 6) veći ili jednak zbiru od 63 poena. Ova 63 poena odgovaraju zbiru 3+6+9+12+15+18, što znači da kako biste dobili bonus, morate da dobijete bar tri kockice vrednosti odgovarajuće grupe. Interesantna strategija je da probate da žrtvujete manje grupe (1 ili 2), koje svakako nikada ne daju mnogo poena, za veći uspeh u većim grupama (4, 5 i 6).

Varijante

Dodatni redovi u tabeli rezultata

Ova varijanta dodaje 3 reda u tabelu rezultata, što čini da igra traje 16 poteza umesto 13 :

Opis prečica na tastaturi