Reversi

Pravila igre

Reversi se igra na tabli sa 8 redova i 8 kolona, na kojoj su redovi označeni brojevima od 1 do 8 a kolone slovima od A do H, kao i na Šahovskoj tabli. Cilj igre je da imate što je više moguće figura vaše boje na kraju igre.

Tok igre

Na početku igre, stavljaju se 4 figure na centralna polja (D4, D5, E4 i E5).

Svaki igrač kada je na potezu stavlja figuru pored polja koje je već zauzeto. Može se igrati samo horizontalno, vertikalno ili dijagonalno pored polja koja već imaju figure.

Cilj igre, odakle i uzima svoj naziv (Engleski Reverse znači obrnuti ), je da vratite ili obrnete figure vaših protivnika tako da postanu vaše. Ovo je moguće tako što ćete opkoliti niz protivničkih figura sa vaše dve figure.

Igra se završava kada se popuni cela tabla. Nakon toga, pobednik je igrač koji ima najviše figura svoje boje. Igra je nerešena ako je broj figura oba igrača jednak.

Vraćanje ili preuzimanje figura

Kada je niz protivničkih figura opkoljen od strane dve vaše figure, što znači kada, stavljanjem jedne od vaših figura na tabli, formirate horizontalnu, vertikalnu ili dijagonalnu liniju, tako da je figura koju ste upravo stavili na jednom kraju, jedna od vaših figura na drugom kraju, a da je niz protivničkih figura između njih, tada se ove figure koje su između vraćaju i postaju vaše. Ako poredimo sa Šahom, može se reći da su figure pojedene.

Ovakve linije nisu trajne niti retroaktivne. Preuzimanje figura uvek počinje stavljanjem vaše figure na jedan kraj opkoljene linije. Dakle, ako neko stavi figuru između dve vaše, ništa se ne dešava, figura koja je upravo stavljena ostaje u vlasništvu te osobe.

Varijante

Dozvoljavanje preskakanja poteza

Ovo pravilo vam dozvoljava da preskočite vaš potez kada želite (pritiskanjem tastera P) čak i ako možete da igrate. Po standardnim pravilima, niko nikada ne preskače svoj potez.

Obavezno preuzimanje figura

Ovo pravilo kaže da uvek morate da igrate na mestima na kojima je moguće preuzimanje figura. Drugačije rečeno, uvek morate da igrate na mestima na kojima možete da opkolite figure; igranje na mestima na kojima se ništa neće desiti je zabranjeno. Igrač preskače svoj potez ako nema ovakvih poteza.

Prečice na tastaturi